Кабели подключения к точке консолидации (CP-кабели)
VS-Standard R&Mfreenet
Категория 5е, U/UTP

R307083CP-кабель Кат.5e, U/UTP, 4P, PVC, RJ45/u-RJ45/u, 7,5м
R307084CP-кабель Кат.5e, U/UTP, 4P, PVC, RJ45/u-RJ45/u, 10м
R307085CP-кабель Кат.5e, U/UTP, 4P, PVC, RJ45/u-RJ45/u, 15м

Категория 5е, SF/UTP

R307086CP-кабель Кат.5e, SF/UTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 7,5м
R307087CP-кабель Кат.5e, SF/UTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 10м
R307088CP-кабель Кат.5e, SF/UTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 15м

Категория 6, U/UTP

R307089CP-кабель Кат.6, U/UTP, 4P, LSZH, RJ45/u-RJ45/u, 7,5м
R307090CP-кабель Кат.6, U/UTP, 4P, LSZH, RJ45/u-RJ45/u, 10м
R307091CP-кабель Кат.6, U/UTP, 4P, LSZH, RJ45/u-RJ45/u, 15м

Категория 6, S/FTP

R307086CP-кабель, Real10, Кат.6, S/FTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 7,5м
R307087CP-кабель, Real10, Кат.6, S/FTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 10м
R307088CP-кабель, Real10, Кат.6, S/FTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 15м

Категория 6A EL, S/FTP

R813806CP-кабель, Кат.6, S/FTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 7,5м
R813788CP-кабель, Кат.6, S/FTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 10м
R813790CP-кабель, Кат.6, S/FTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 15м

Категория 6A ISO, U/UTP

R804909CP-кабель Кат.6A, ISO, U/UTP, 4P, LSZH, RJ45/u-RJ45/u, 7,5м
R804910CP-кабель Кат.6A, ISO, U/UTP, 4P, LSZH, RJ45/u-RJ45/u, 10м
R804911CP-кабель Кат.6A, ISO, U/UTP, 4P, LSZH, RJ45/u-RJ45/u, 15м

Категория 6A ISO, S/FTP

R803721CP-кабель, Real10, Кат.6A ISO, S/FTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 7,5м
R802415CP-кабель, Real10, Кат.6A ISO, S/FTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 10м
R802418CP-кабель, Real10, Кат.6A ISO, S/FTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 15м


 
ООО "МТК" :  т. (495) 776-7064,   E-mail:  mtk@mtk-tel.ru